BETEENDERESAN
Vårt team av beteendestrateger analyserar beslutssituationer på djupet från ett tvärvetenskapligt perspektiv. Beteenderesan täcker behovet av att förstå individers beteende i relation till dess sammanhang. Vi designar rätt lösning som motiverar till hållbar beteendeförändring och visar via experimentiella forskningsmetoder att den fungerar. Med syftet av att skapa långsiktig beteendeförändring sker Beteenderesan i fem steg, 1. Problem formulering, 2. Diagnos, 3. Lösning, 4. Experiment, 5. Aktivering.
NUDGING

Vi på Beteendelabbet är experter på ”Nudging”. Begreppet kan på svenska översättas till ”små knuffar” och handlar om att designa beslutsmiljöer som gör det lätt att göra rätt. Det kan t.ex. handla om miljöer som underlättar för individer att göra de valen dem egentligen vill göra men kanske har svårt att komma till skott med såsom: att agera mer miljö och klimatvänligt, äta hälsosammare eller motionera oftare e. Med andra ord, en liten knuff i rätt riktning – utan att använda morot eller piska. Vi använder oss utav bl.a. olika nudgingtekniker i vårt strategiverktyg Beteenderesan.

WORKSHOP
Vill ni förändra beteenden inom eller utanför er organisation? Då skall ni boka in en workshop med oss. Vi skräddarsyr workshops som hjälper er att få inspiration och nya perspektiv. Tillsammans går vi igenom en kreativ process där ni bestämmer en utmaning och vilket beteende som ni vill förändra. Syftet är att ge er ett roligt och praktiskt smakprov på hur man kan skapa beteendeförändring.
FÖRELÄSNING
Vi delar gärna med oss av vår kunskap! Våra föreläsningar ger er en inblick i hur beteenden fungerar i praktiken. Vi utmanar dig i att fundera över din organisations medarbetare och kunders beslutsprocesser. Vi ger er spännande verktyg och exempel på hur man kan påverka beteenden. Våra inspriationsföreläsningar är bra vid konferens, företagsevent och kick off.